ลำดับ
วันที่
หัวข้อ ข่าว/ประกาศ
อ่าน
1
05/02/2019 227
2
20/07/2017 400
3
13/07/2017 408
4
27/02/2016 469
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.