ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่

http://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/

เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : pjkpru@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 081-680-4310
ขอบคุณค่ะ
login_button


อ่าน 373 ครั้ง
อ่าน 919 ครั้ง
อ่าน 613 ครั้ง
อ่าน 1239 ครั้ง
อ่าน 655 ครั้ง
อ่าน 1032 ครั้ง
อ่าน 2674 ครั้ง
อ่าน 875 ครั้ง
อ่าน 1022 ครั้ง
อ่าน 1085 ครั้ง
อ่าน 1074 ครั้ง
อ่าน 874 ครั้ง
อ่าน 686 ครั้ง
อ่าน 993 ครั้ง
อ่าน 795 ครั้ง
อ่าน 612 ครั้ง
อ่าน 996 ครั้ง
อ่าน 529 ครั้ง
อ่าน 458 ครั้ง
อ่าน 505 ครั้ง
อ่าน 592 ครั้ง
อ่าน 445 ครั้ง
อ่าน 444 ครั้ง
อ่าน 474 ครั้ง
อ่าน 492 ครั้ง

phikun-logo
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.