ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่

http://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/

เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : similan77@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 086-448-9918 หรือ
e-mail : pjkpru@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 081-680-4310
ขอบคุณค่ะ
login_button


อ่าน 433 ครั้ง
อ่าน 228 ครั้ง
อ่าน 566 ครั้ง
อ่าน 2172 ครั้ง
อ่าน 451 ครั้ง
อ่าน 567 ครั้ง
อ่าน 596 ครั้ง
อ่าน 534 ครั้ง
อ่าน 464 ครั้ง
อ่าน 411 ครั้ง
อ่าน 506 ครั้ง
อ่าน 407 ครั้ง
อ่าน 326 ครั้ง
อ่าน 517 ครั้ง
อ่าน 271 ครั้ง
อ่าน 213 ครั้ง
อ่าน 229 ครั้ง
อ่าน 345 ครั้ง
อ่าน 225 ครั้ง
อ่าน 211 ครั้ง
อ่าน 223 ครั้ง
อ่าน 227 ครั้ง

phikun-logo
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.