ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่

http://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/

เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : pjkpru@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 081-680-4310
ขอบคุณค่ะ
login_button


อ่าน 293 ครั้ง
อ่าน 881 ครั้ง
อ่าน 579 ครั้ง
อ่าน 1214 ครั้ง
อ่าน 620 ครั้ง
อ่าน 1005 ครั้ง
อ่าน 2653 ครั้ง
อ่าน 845 ครั้ง
อ่าน 998 ครั้ง
อ่าน 1037 ครั้ง
อ่าน 1051 ครั้ง
อ่าน 859 ครั้ง
อ่าน 669 ครั้ง
อ่าน 969 ครั้ง
อ่าน 782 ครั้ง
อ่าน 594 ครั้ง
อ่าน 957 ครั้ง
อ่าน 512 ครั้ง
อ่าน 442 ครั้ง
อ่าน 490 ครั้ง
อ่าน 576 ครั้ง
อ่าน 431 ครั้ง
อ่าน 427 ครั้ง
อ่าน 460 ครั้ง
อ่าน 468 ครั้ง

phikun-logo
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.