ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่

http://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/

เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : pjkpru@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 081-680-4310
ขอบคุณค่ะ
login_button


อ่าน 651 ครั้ง
อ่าน 421 ครั้ง
อ่าน 1018 ครั้ง
อ่าน 520 ครั้ง
อ่าน 813 ครั้ง
อ่าน 2479 ครั้ง
อ่าน 700 ครั้ง
อ่าน 835 ครั้ง
อ่าน 817 ครั้ง
อ่าน 870 ครั้ง
อ่าน 715 ครั้ง
อ่าน 565 ครั้ง
อ่าน 774 ครั้ง
อ่าน 655 ครั้ง
อ่าน 473 ครั้ง
อ่าน 769 ครั้ง
อ่าน 398 ครั้ง
อ่าน 340 ครั้ง
อ่าน 361 ครั้ง
อ่าน 474 ครั้ง
อ่าน 340 ครั้ง
อ่าน 324 ครั้ง
อ่าน 349 ครั้ง
อ่าน 375 ครั้ง

phikun-logo
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.