ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่

http://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/

เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : similan77@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 086-448-9918 หรือ
e-mail : pjkpru@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 081-680-4310
ขอบคุณค่ะ
login_button


อ่าน 555 ครั้ง
อ่าน 292 ครั้ง
อ่าน 607 ครั้ง
อ่าน 2226 ครั้ง
อ่าน 486 ครั้ง
อ่าน 617 ครั้ง
อ่าน 632 ครั้ง
อ่าน 575 ครั้ง
อ่าน 500 ครั้ง
อ่าน 437 ครั้ง
อ่าน 546 ครั้ง
อ่าน 441 ครั้ง
อ่าน 366 ครั้ง
อ่าน 560 ครั้ง
อ่าน 288 ครั้ง
อ่าน 225 ครั้ง
อ่าน 247 ครั้ง
อ่าน 357 ครั้ง
อ่าน 238 ครั้ง
อ่าน 223 ครั้ง
อ่าน 236 ครั้ง
อ่าน 243 ครั้ง

phikun-logo
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.