ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่

http://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/

เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : pjkpru@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 081-680-4310
ขอบคุณค่ะ
login_button


อ่าน 443 ครั้ง
อ่าน 949 ครั้ง
อ่าน 633 ครั้ง
อ่าน 1271 ครั้ง
อ่าน 692 ครั้ง
อ่าน 1046 ครั้ง
อ่าน 2709 ครั้ง
อ่าน 909 ครั้ง
อ่าน 1048 ครั้ง
อ่าน 1108 ครั้ง
อ่าน 1097 ครั้ง
อ่าน 897 ครั้ง
อ่าน 711 ครั้ง
อ่าน 1014 ครั้ง
อ่าน 815 ครั้ง
อ่าน 629 ครั้ง
อ่าน 1044 ครั้ง
อ่าน 535 ครั้ง
อ่าน 462 ครั้ง
อ่าน 511 ครั้ง
อ่าน 599 ครั้ง
อ่าน 451 ครั้ง
อ่าน 474 ครั้ง
อ่าน 482 ครั้ง
อ่าน 498 ครั้ง

phikun-logo
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.