ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่

http://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/

เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : pjkpru@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 081-680-4310
ขอบคุณค่ะ
login_button


อ่าน 117 ครั้ง
อ่าน 75 ครั้ง
อ่าน 777 ครั้ง
อ่าน 488 ครั้ง
อ่าน 1118 ครั้ง
อ่าน 558 ครั้ง
อ่าน 930 ครั้ง
อ่าน 2566 ครั้ง
อ่าน 780 ครั้ง
อ่าน 924 ครั้ง
อ่าน 931 ครั้ง
อ่าน 955 ครั้ง
อ่าน 781 ครั้ง
อ่าน 625 ครั้ง
อ่าน 852 ครั้ง
อ่าน 723 ครั้ง
อ่าน 536 ครั้ง
อ่าน 874 ครั้ง
อ่าน 462 ครั้ง
อ่าน 378 ครั้ง
อ่าน 431 ครั้ง
อ่าน 534 ครั้ง
อ่าน 388 ครั้ง
อ่าน 382 ครั้ง
อ่าน 411 ครั้ง
อ่าน 415 ครั้ง

phikun-logo
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.