ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่

http://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/

เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : pjkpru@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 081-680-4310
ขอบคุณค่ะ
login_button


อ่าน 266 ครั้ง
อ่าน 138 ครั้ง
อ่าน 822 ครั้ง
อ่าน 400 ครั้ง
อ่าน 693 ครั้ง
อ่าน 2340 ครั้ง
อ่าน 567 ครั้ง
อ่าน 720 ครั้ง
อ่าน 721 ครั้ง
อ่าน 737 ครั้ง
อ่าน 589 ครั้ง
อ่าน 488 ครั้ง
อ่าน 631 ครั้ง
อ่าน 547 ครั้ง
อ่าน 412 ครั้ง
อ่าน 652 ครั้ง
อ่าน 331 ครั้ง
อ่าน 264 ครั้ง
อ่าน 284 ครั้ง
อ่าน 405 ครั้ง
อ่าน 273 ครั้ง
อ่าน 263 ครั้ง
อ่าน 281 ครั้ง
อ่าน 292 ครั้ง

phikun-logo
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.