ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่

http://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/

เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : similan77@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 086-448-9918 หรือ
e-mail : pjkpru@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 081-680-4310
ขอบคุณค่ะ
login_button


อ่าน 66 ครั้ง
อ่าน 29 ครั้ง
อ่าน 691 ครั้ง
อ่าน 340 ครั้ง
อ่าน 644 ครั้ง
อ่าน 2274 ครั้ง
อ่าน 524 ครั้ง
อ่าน 663 ครั้ง
อ่าน 687 ครั้ง
อ่าน 670 ครั้ง
อ่าน 540 ครั้ง
อ่าน 463 ครั้ง
อ่าน 587 ครั้ง
อ่าน 491 ครั้ง
อ่าน 388 ครั้ง
อ่าน 613 ครั้ง
อ่าน 310 ครั้ง
อ่าน 243 ครั้ง
อ่าน 266 ครั้ง
อ่าน 383 ครั้ง
อ่าน 252 ครั้ง
อ่าน 243 ครั้ง
อ่าน 257 ครั้ง
อ่าน 265 ครั้ง

phikun-logo
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.