>> โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เผยแพร่เมื่อ 03-02-2017 ผู้ชม 397

โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่่อง การใช้เครื่องมือภูมิสารสนเทศในพื้นที่จริง ณ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง สุโขทัย  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)

โดยมีเนื้อหาโครงการ เช่น

  • การใช้แผนที่ มาตราส่วน 1:50,000 ในภูมิประเทศจริง
  • การวัดพื้นที่และการคำนวณพื้นที่
  • การกำหนดพิกัดและการสร้างเส้นทาง
  • การวัดระยะทาง และการคำนวณความเร็ว
  • การทำภาพตัดข้าง

วิทยากรโดย คณาจารย์โปรแกรมภูมิสารสนเทศ

หมายเหตุ ออกเดินทางเวลา 06.00 น. ณ อาคารใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=81