>> ขอเชิญส่งบทความและขอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมนุนเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 31-01-2017 ผู้ชม 327

เอกสารประกอบ

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=79