>> พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 16-01-2017 ผู้ชม 589

พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อรับพรปีใหม่ ประจำปี 2560 พระสงฆ์จำนวน 89 รูป วันที่ 16 มกราคม 2560 ณ บริเวณลานหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=69