>> การอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ให้คณาจารย์ในแต่ละหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ 25-01-2017 ผู้ชม 789

การอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ให้คณาจารย์ ในแต่ละหลักสูตร เพื่อให้การพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น การอัพเดทข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม รวมไปถึงข้อมูลพื้นฐานในแต่ละหลักสูตร เป็นต้น ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560  เวลา 13.00-15.00  น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=68