>> บรรยากาศ งานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13

เผยแพร่เมื่อ 20-01-2017 ผู้ชม 1,229

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมี รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน การจัดนิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 13 ในครั้งนี้ มีระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2560 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อจังหวัดกำแพงเพชร และประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ภารกิจการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้สาธารณชนทราบ

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=62