>> เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2/2559

เผยแพร่เมื่อ 18-01-2017 ผู้ชม 1,032

เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2/2559 สำหรับนักศึกษาผู้ที่เรียนวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-2 ให้ดำเนินการสมัครและยืนยันการเข้าสอบได้ที่ http://engtest.kpru.ac.th/newEngTest/page/index.php ตั้งแต่วันที่ 10-27 มกราคม 2560

หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่มาสอบหรือ สอบไม่ผ่าน จะต้องลงเรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ซ้ำครับ * สำหรับนักศึกษาผู้ที่เรียนวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-2

 

 

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=61