>> ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ยกเว้นโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม รับฟังการบรรยายพิเศษ

เผยแพร่เมื่อ 17-01-2017 ผู้ชม 441

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ยกเว้นโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม รับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง "ปลุกพลังชีวิต คิดบวกด้วยการทำดีเพื่อแผ่นดิน" วันที่ 20 ม.ค.60  เวลา 13.00-16.00 ณ ห้องราชพฤกษ์ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยถือเป็นกิจกรรมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยให้นำภาพถ่าย หรือหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมมาแสดงให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาลงนามก่อนออกฝึกฯ และสามารถดาวน์โหลดใบขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://huso.kpru.ac.th/main/contents/Files/Life.pdf

เอกสารประกอบ

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=60