>> แจ้งอาจารย์ผู้สอน เปิดระบบกรอกผลการเรียน

เผยแพร่เมื่อ 14-01-2017 ผู้ชม 275

แจ้งอาจารย์ผู้สอน เปิดระบบกรอกผลการเรียน ภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2559 รอบสิงหาคม 2559 (ปี 4) วันนี้ ถึงวันที่ 22 มกราคม 2560  

สามารถเข้าไปกรอกได้ที่  https://e-student.kpru.ac.th/web2016

ข้อมูลจากงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมและงานทะเบียน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  055-706555 ต่อ 1477,1478,1479

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=57