>> ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกหมู่เรียนเข้าร่วมพิธีทำบุญคณะฯ

เผยแพร่เมื่อ 12-01-2017 ผู้ชม 562

ขอเชิญนักศึกษาทุกหมู่เรียนเข้าร่วมพิธีทำบุญคณะฯ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งรับพรปีใหม่แด่พระสงฆ์จำนวน  89 รูป

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมคณะ
หมายเหตุ : กรุณานำบัตรนักศึกษามาเพื่อเช็คกิจกรรม และ ให้หัวหน้าหมู่เรียนมารับใบขออนุเคราะห์เวลาเรียนที่ ห้องสำนักงานคณบดีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ ดาวน์โหลดได้ที่เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบ

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=55