>> ขอเชิญ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป

เผยแพร่เมื่อ 12-01-2017 ผู้ชม 489

ขอเชิญ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ระหว่างวันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดคูยาง จังหวัดกำแพงเพชร

หมดเขตรับสมัคร 13 มกราคม 2560  ณ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1301,1302 หรือ 055-706517

เอกสารประกอบ

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=54