นางจันทร์ดี หอมมา

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2017 ผู้ชม 334

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางจันทร์ดี  หอมมา
ชื่อ-สกุล (Eng) : Chandi  Homma 

ตำแหน่ง : แม่บ้าน


ภาระงาน
       - ดูแลทำความสะอาด ชั้น 3-4 ประจำอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(อาคารใหม่)
        - ดูแลและจัดเสิร์ฟอาหารว่าง เครื่องดื่ม ในการประชุมและในการสอบประจำอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ

อาคารใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -
Email : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=52