นายถนอม ใจฟู

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2017 ผู้ชม 283

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายถนอม  ใจฟู
ชื่อ-สกุล (Eng) : Tanom  Jaifu

ตำแหน่ง : พ่อบ้าน


ภาระงาน
        - ดูแลทำความสะอาดห้องประชุม ชั้น 1-2 ประจำอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารใหม่)
        - ดูแลทำความสะอาด ตัดหญ้า และตกแต่งต้นไม้ บริเวณรอบอาคาร 3 และ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(อาคารใหม่)
        - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายติดต่อ

อาคารใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -
Email : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=51