นางรัชดา เกษาพร

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2017 ผู้ชม 312

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางรัชดา  เกษาพร
ชื่อ-สกุล (Eng) : Rutchada  Kesaporn

ตำแหน่ง : แม่บ้าน


ภาระงาน
        - งานดูแลทำความสะอาดอาคารเรียน 3
        - ดูแลทำความสะอาดห้องต่างๆ ของอาคารเรียน 3
        - ดูแลและจัดเสิร์ฟอาหารว่าง เครื่องดื่ม ในการประชุมและในการสอบประจำอาคารเรียน 3
        - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ติดต่อ

อาคาร 3 ชั้น 1
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -
Email :

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=50