ขอเชิญนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 (รหัส 60,61,62,63)  เลือกตั้ง นายกสโมสรนายกสโมสรนักศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564

ขอเชิญนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 (รหัส 60,61,62,63) เลือกตั้ง นายกสโมสรนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2564 0 1,275 Share

✅ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง คือ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ชั้นปีที่ 1-4 (รหัส 60,61,62,63)
✅ ผู้ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะได้หน่วยกิจกรรมระดับคณะ 1 หน่วยกิจกรรม (รหัส H) เลือกได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากนักศึกษาแจ้งข้อมูลผิดพลาดจะถือว่าเป็นคะแนนเสียและจะไม่ได้กิจกรรมดังกล่าว

 รายละเอียดสมาชิกพรรคเพชรพิกุล

**ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเพียงคนเดียว/พรรคเดียว/ไม่มีคู่แข่ง ให้มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงเลือกตั้งต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และต้องมากกว่าจำนวนผู้ที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน

 
ระบบเลือกตั้งนักศึกษาออนไลน์ จะเปิดวันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2564  เวลา 08.30-15.30 น.

 


ข้อมูลอื่น ๆ


แบบประเมินสำหรับอาจารย์

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2564