คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” คนใหม่

เผยแพร่เมื่อ 24-12-2020 ผู้ชม 1,264

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” คนใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวชินี  ลาลิน
สาขาสังคมวิทยา อนุสาขาวิชาการพัฒนาสังคม