บรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 2 ( 7 ธ.ค. 63) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 07-12-2020 ผู้ชม 1,601

  • บรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 2 (7 ธ.ค. 63) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2563 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  • วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุชิน  รอดกำเหนิด  คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้กล่าวต่อนรับและกล่าวแสดงร่วมยินดีกับบัณฑิต และได้มอบเกียรติบัตรให้กับบัณฑิตดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในแต่ละสาขาวิชา  จำนวนทั้งหมด 10 ท่าน

  • ซึ่งบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Tags : ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร รับปริญญา Covid-19 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=425