บรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันแรก (6 ธ.ค. 63) โดยแยกตามกลุ่มย่อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 06-12-2020 ผู้ชม 1,704

  • บรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันแรก (6 ธ.ค. 63) โดยแยกตามกลุ่มย่อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • สำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีนี้เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2559 หลักสูตร 4 ปี และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2560 หลักสูตร 5 ปี
  • ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1,058 คน ประกอบด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
             
  • ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีมาตรการและขั้นตอนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยการตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมพิธี ปิดเส้นทางในจุดที่ประกอบพิธี มีมาตรการให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บัณฑิตทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจหาภูมิคุ้มกัน (IgG/IgM) ต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธีการตรวจด้วยชุดทดสอบแบบรวดเร็ว Rapid Test COVID-19 ก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร