ประชุมคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ประชุมเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563)

เผยแพร่เมื่อ 23-11-2020 ผู้ชม 612

วันจันทร์ 23 พฤศจิกายน  2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดประชุมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ประชุมเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563)

โดยมี ผศ.ดร.สุชิน  รอดกำเหนิด เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีการเลือกคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกด้วย

Tags : ประชุมเปิดภาคเรียน ประชุมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=419