แจ้งเลื่อนการประชุมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 01-11-2020 ผู้ชม 3,733

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุม ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ใน วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ (Pullman Bangkok King Power Hotel) นั้น

ในการนี้ วช. ขอแจ้งเลื่อนการประชุมดังกล่าวจากวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ (Pullman Bangkok King Power Hotel) โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คลิกที่นี่

เอกสารประกอบ