พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 ผูกข้อฮับน้อง ปัดป้องบวงศรี พิธีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์พิกุลทอง

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2020 ผู้ชม 2,925

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 "ผูกข้อฮับน้อง ปัดป้องบวงศรี  พิธีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์พิกุลทอง" ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความสำนึกและความตระหนักในการเป็นนักศึกษาที่ดี และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษา