พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 29-07-2020 ผู้ชม 695

  • วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 “น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชิน  รอดกำเหนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

  • พิธีไหว้ครู เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้นักเรียน นักศึกษา สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต
  • นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ในแต่ละโปรแกรมวิชา (10 โปรแกรมวิชา) อีกด้วย

    ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิก++

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : พิธีไหว้ครู น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที นักศึกษาดีเด่น

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=404