ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้าน

เผยแพร่เมื่อ 26-07-2020 ผู้ชม 2,306

#ให้ 2 หน่วยกิจกรรม

  • ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ   ดังนี้
  • เวลา 08.00-12.00 น. เข้าร่วมพิธีไหว้ครู
  • เวลา 13.00-16.00 น. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้าน
  • ดูกำหนดการได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/File/Activity%20schedule-teacher.pdf

  • แบบฟอร์มเอกสารขอเวลาเรียน https://huso.kpru.ac.th/File/Activity%20form01.pdf

หมายเหตุ
1.ในกรณีนักศึกษาที่ไม่ได้เตรียมกรวยดอกไม้ไหว้ครูมา ทางทีมงานสโมสรนักศึกษาได้มีกรวยไหว้ครูจำหน่าย ในราคา 10 บาท
2.แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
3.นำบัตรนักศึกษาเพื่อทำการเช็คกิจกรรมจำนวน 2 กิจกรรม (เช็คกิจกรรม2รอบ เช้า-บ่าย)

Tags : ไหว้ครู ศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะบัณฑิต กรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้าน

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=403