โครงการเข้าพรรษาสร้างบุญ ปีที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม (ช่วงเข้าพรรษา)

เผยแพร่เมื่อ 23-07-2020 ผู้ชม 770

 • วันที่ 23 กรกฎาคม 2563  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ได้จัดโครงการเข้าพรรษาสร้างบุญ ปีที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม (ช่วงเข้าพรรษา) โดยผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เนื่องจากอยู่สถานการณ์โควิด-19 ทางคณะจึงได้จัดในรูปแบบที่ให้แต่ละคนจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง 1 ชุด และ เทียนจำนวนคนละ 1 เล่ม หรือ1กล่อง มาถวายต่อหน้าพระพุทธรูป จำนวน 1 รูป
 • และได้กำหนดให้แต่ละชั้นปีมาตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อรักษาระยะห่างตามมาตรการการป้องกัน โควิด-19 ดังนี้
 • ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
  -เวลา 08.00-12.00 น. เข้าร่วมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
  - เวลา 12.00-17.00 น. เข้าร่วมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
 • วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
  -เวลา 08.00-12.00 น. เข้าร่วมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
  -เวลา 12.00-17.00 น. เข้าร่วมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

 • หมายเหตุ : เพื่อป้องกันตามสถานการณ์โควิด-19 ให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลากรทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ และล้างมือฆ่าเชื้อด้วยเจอแอลกอฮอล์ และมาตามช่วงเวลาที่กำหนดแต่ละชั้นปี
 • คลิกดูรูปกิจกรรมได้ที่นี่  คลิก++

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร