กิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63)

เผยแพร่เมื่อ 13-07-2020 ผู้ชม 1,789

#กิจกรรมบังคับ (นักษศึกษาจะได้1หน่วยกิจกรรม)

  • ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • เข้าร่วม..กิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์
  • กำหนดการเริ่มเข้าสู่ระบบ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ถึง วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 23.59 น.
  • เว็บไซต์ https://register.kpru.ac.th/SAC-OP-HUSO

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : ปฐมนิเทศออนไลน์ ออนไลน์ คณะมนุษย์ฯ

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=397