ขอแสดงความยินดีกับ ดร.คนใหม่ทั้ง 2 ท่าน (อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์)

เผยแพร่เมื่อ 20-05-2020 ผู้ชม 2,185

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ‍

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.คนใหม่ทั้ง 2 ท่าน 

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์