ขอให้นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 3/2562 กรอกรายละเอียดข้อมูลการออกฝึกฯ

เผยแพร่เมื่อ 18-03-2020 ผู้ชม 3,072

  • ขอให้นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 3/2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกท่าน
  • กรอกรายละเอียดข้อมูลการออกฝึกฯ เพื่อทางคณะจะนำมาวางแผนการออกฝึกฯในโอกาสต่อไป
  • ได้ที่  https://forms.gle/dy9enh1k4d2pQY4z7
  • หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลภายในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ก่อนเวลา 12.00 น.