กิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ “ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 19”

เผยแพร่เมื่อ 02-03-2020 ผู้ชม 3,791


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ “ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 19” ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้รู้จักน้ำใจนักกีฬา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิก!!
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=387