โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทักษะของนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 22-02-2020 ผู้ชม 3,975

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทักษะของนักศึกษา

โดยมีหลักสูตร ดังนี้

1. การเขียนโครงการตามแบบประเพณี(วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา13.00-16.00 น)  คลิกสมัครออนไลน์

2. การพัฒนาบุคลิกภาพและการเข้าสังคม (วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา13.00-16.00 น) คลิกสมัครออนไลน์

3. ศิลปะการผูกผ้าและการจัดสถานที่ในงานพิธีการ (วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา09.00-11.30 น) คลิกสมัครออนไลน์

4.  การเป็นพิธีกรและการพูดในที่ชุมชน (วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา13.00-16.00 น.) คลิกสมัครออนไลน์

หลักสูตรเหล่านี้เหมาะกับใครบ้าง

  1. นักศึกษาที่อยากจะพัฒนาและเพิ่มทักษะที่หาไม่ได้ในห้องเรียน (นักศึกษาโปรแกรมวิชาใดก็ได้ที่สนใจ)
  2. นักศึกษาที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ในการทำงาน (โดยเฉพาะนักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกงาน)

ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 30 บาท (พร้อมอาหารว่าง/เอกสารประกอบ/และมีใบประกาศให้ด้วย)

>>สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=385

หรือสมัครด้วยตนเองที่โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.. (ชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม 1 วัน) เพื่อที่จะได้ทำการเตรียมเอกสาร อาหารว่าง และใบประกาศ ได้ตามจำนวนที่ชำระค่าลงทะเบียน

ติดต่อสอบถามได้ที่ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 055-706555 ต่อ 3295,3290

 

 

เอกสารประกอบ