บรรยากาศงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 16 “เปิดประตูสู่อนาคต”

เผยแพร่เมื่อ 18-02-2020 ผู้ชม 3,672

  • พิธีเปิดงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 16 “เปิดประตูสู่อนาคต” ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ระหว่างวันที่18-19 กุมภาพันธ์ 2563
  • มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภายในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่มาร่วมงาน ซึ่งเป็นแนวทางในการเลือกสาขาที่ใช่ คณะที่ชอบ เพื่ออาชีพในฝัน นอกจากนี้ยังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักศึกษาในแต่ละคณะ มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
  • โดยคณะมนุษยศาสตร์ฯ ซึ่งมีทั้งหมด 10 โปรแกรมวิชา ได้ร่วมกันจัดซุ้มนิทรรศการแนะนำโปรแกรม และมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุกอีกมากมาย