กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ 05-02-2020 ผู้ชม 3,466

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเริ่มเปิดคูหาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4  ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตั้งแต่เวลา 09.00–15.00 น.  สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้สมัครอยู่ 2 พรรค ได้แก่

  • พรรคเพชรพิกุล เบอร์ 1 นโยบายคือ สานต่อนโยบาย คลี่คลายปัญหา มุ่งมั่นพัฒนา นำพาคณะมนุษยฯก้าวไกล
  • พรรคพลังพิกุล เบอร์ 2 นโยบายคือ ดำเนินงานอย่างโปร่งใส ใส่ใจกิจกรรม รวมพลังสามัคคี สร้างความปรองดองในคณะ

     หลังจากทำการปิดหีบเลือกตั้ง ได้ทำการนับคะแนน เพื่อหาผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 เพื่อดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่
          เบอร์ 1  พรรคเพชรพิกุล ได้ 401 คะแนน
          เบอร์ 2 พรรคพลังพิกุล ได้ 166 คะแนน
          โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวนทั้งสิ้น 677 คน

ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิก!!
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

Tags : เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา เลือกตั้ง ประชาธิปไตย

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=383