โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินชาวเขา สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย

เผยแพร่เมื่อ 28-12-2019 ผู้ชม 1,598

โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา
“อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินชาวเขา สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัยกลุ่มเตยเมี่ยน”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดโครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา
2. เพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
3. เพื่อบูรณาการงานวิจัยยกระดับสินค้าชุมชน OTOP กับการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
>> ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิก!!

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : OTOP สินค้าชุมชน เครื่องเงินชาวเขา ภูมิปัญญาท้องถิ่น

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=374