ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภควดี ทรัพย์คง นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา จากการประกวดวาดภาพ

เผยแพร่เมื่อ 20-12-2019 ผู้ชม 1,269

>>ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวภควดี  ทรัพย์คง  นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
>>โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา พร้อมรับทุนการศึกษา 20,000 บาท จากการประกวดวาดภาพ ภายใต้แนวคิด “เพราะชีวิตต้องมีมิติ” ชื่อผลงาน : "My world without time"
>>ประกาศผล   เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 โดย STAEDTLER Mars® Lumograph®
ที่มา : https://www.facebook.com/staedtler.th/photos/a.1674534082682481/1674534472682442/?type=3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร