กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 15-12-2019 ผู้ชม 1,756

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมีท่าน ผศ.ดร.สุชิน   รอดกำเหนิด คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1.เพื่อให้นักศึกษาทุกคนในแต่ละรุ่น มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย
2.เพื่อให้กีฬาสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจสติปัญญาและสังคม
3.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึกและปลูกฝัง ให้รักการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา
4.เพื่อให้การกีฬาสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักการสร้างทีมเพื่อความสำเร็จ
5.เพื่อให้ใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ
6.เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
7.เพื่อสร้างความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาทุกรุ่นในกิจกรรมฯ
8.เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันของนักศึกษาในการทำกิจกรรม

ซึ่งมีกีฬาทั้งหมด 5 ประเภทดังนี้
1.บาสเกตบอล ช/ญ
2.ฟุตซอล ช/ญ
3.วอลเล่ย์บอล ช/ญ
4.แชร์บอล(รวม)
5. กีฬาพื้นบ้าน
    -ชักเย่อ
    -กินวิบาก
    -วิ่งสามขา
กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ อาคารกีฬาในร่ม(อาคาร3) สนามบาสเก็ตบอล และสนามวอลเล่ย์บอล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดยผลการแข่งขัน

  • ทีมสีฟ้าได้รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรวมกีฬาสากล
  • ทีมสีม่วง ได้รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรวมกีฬาพื้นบ้าน

>> ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิก!!

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร