เชิญชวน นักศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2562

เผยแพร่เมื่อ 11-12-2019 ผู้ชม 1,117

English Skill Competition 2020  
ประเภททีม/เดี่ยว ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 10,000  บาท

รับสมัคร  บัดนี้ - 16 ธันวาคม 2562

ประกาศรายชื่อ  17 ธันวาคม 2562

จัดการแข่งขัน  18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : English English Skill Competition 2020 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา ชิงทุนการศึกษา

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=368