เปิดรับสมัครติว สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 09-12-2019 ผู้ชม 977

ศูนย์คอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครติว "อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ มาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์" ชุดที่ 1

อบรมวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30-16.40 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

คลิกสมัคร ที่นี่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร