ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

เผยแพร่เมื่อ 21-11-2019 ผู้ชม 671

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  สายจันดี
สาขาวิชากฎหมายมหาชน