>>ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน

เผยแพร่เมื่อ 31-12-2016 ผู้ชม 1,001

โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
วันเสาร์  ที่ 21  มกราคม 2560  ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์บัญชา วัฒนาทัศนีย์       Email: karenboybancha@gmail.com โทร. 086-107-0401

อาจารย์ลำพูน พิศอ่อน             Email: lpjjay99@gmail.com โทร.  082-774-6613

อาจารย์สุรสิทธิ์ สันติสถิตพงศ์     Email: he-wen-en@hotmail.com โทร.  080-499-5528

 

เอกสารประกอบ

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=36