อบรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2562

เผยแพร่เมื่อ 01-10-2019 ผู้ชม 1,811

วันที่ 30 กันยายน-1 ตุลาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2562 เวลา 16.30-19.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เอกสารประกอบ

Tags : อบรมมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=356