ประกาศรายชื่อ อบรมคอมพิวเตอร์ เพื่อติวสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2562

เผยแพร่เมื่อ 26-09-2019 ผู้ชม 1,983

ประกาศรายชื่อ อบรมคอมพิวเตอร์ เพื่อติวสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2562
อบรมวันที่ 30 กันยายน-1 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30-19.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • ชุดที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://huso.kpru.ac.th//File/Tutor-Test1-62.pdf

  • ชุดที่ 2 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://huso.kpru.ac.th//File/Tutor-Test2-62.pdf

    หมายเหตุ
    1.ให้นักศึกษาแต่ละท่าน ตรวจสอบ ชุดที่อบรม วันเวลาและห้องติวให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับ (อบรมที่ตึกคณะมนุษย์ฯ ชั้น 3)
    2.ให้นักศึกษามาตรงเวลานะครับ หากท่านใดมาช้า จะเสียเวลานักศึกษาที่มาก่อน และทำให้นักศึกษากลับที่พักดึกครับ
    3. แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย (ให้เกียรติสถานที่) แม้ว่าเป็นเวลานอกราชการก็ตาม