ประชุมการจัดทำรายงานการวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อ 20-09-2019 ผู้ชม 1,698

วันที่ 20 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดประชุมการจัดทำรายงานการวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร