เปิดรับสมัครลงทะเบียนอบรมคอมพิวเตอร์ เพื่อติวสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1-2562

เผยแพร่เมื่อ 24-09-2019 ผู้ชม 2,141

อบรมมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

  • สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 กันยายน 2562
  • ประกาศรายชื่อ วัน และเวลา อบรม วันที่ 26 กันยายน 2562