>>ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมาย

เผยแพร่เมื่อ 31-12-2016 ผู้ชม 393

โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วม..

อบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมาย เรื่อง “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพิกุล  ชั้น ๑ อาคารใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์นิฐิณี ทองแท้  โทร 091-0677084 E-mail : lawkpru@hotmail.com

เอกสารประกอบ

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=35