แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ให้เข้าร่วม... โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2019 ผู้ชม 2,566

งานเวชศึกษาป้งกันและบริการสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการวันดต่อต้านยาเสพติดโลกและการมอบรางวัลการประกวดภาพยนต์สั้นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยจัดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ทุกคณะ ในวันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562  เวลา 13.00-17.30 น.  ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดและรวมไปถึงทักษะการใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3  เข้าร่วม... โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก   ตามวันและเวลาดังกล่าว

คลิกดูกำหนดการ  https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/General_News/0382-62.pdf

เอกสารประกอบ

Tags : วันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด คณะมนุษยศาสตร์ฯ

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=348