กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณโดยรอบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2019 ผู้ชม 2,241

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณโดยรอบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดกำเหนิด เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมประมาณ 300 คน