ร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดกิจกรรม ROBINSON FRESHY BOY & GIRL 2019(Freshy รุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม)

เผยแพร่เมื่อ 28-07-2019 ผู้ชม 1,626

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดกิจกรรม
ROBINSON FRESHY BOY & GIRL 2019(Freshy รุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม)

โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้

  • นางสาวธีริศรา  สุบินมิตร์ (จีม) โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ - รองชนะเลิศอันดับที่1 Robinson Freshy Girls
  • นางสาวพิมพ์วจี  กล่ำโพธิ์ (แป้ง) โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม - รางวัลชมเชย Robinson Freshy Girls
  • นายพลปภัทร  สุรวัฒนะ (บิงโก) โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา - รางวัลชมเชย Robinson Freshy Boy

จัดโดย ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์กำแพงเพชร