พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 30-07-2019 ผู้ชม 1,371

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 “น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที” โดยมีศาสตราจารย์ สุชิน  รอดกำเหนิด คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมครุร่มสัก1 ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

พิธีไหว้ครู เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้นักเรียน นักศึกษา สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

Tags : ไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=341