>>การประกวดสุนทรพจน์

เผยแพร่เมื่อ 30-12-2016 ผู้ชม 494

โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอเชิญชวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์”
วันเสาร์ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ชั้น๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบ

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=34