พิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ 07-07-2019 ผู้ชม 1,628

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาใหม่ เวลา 17.00-20.30 น. ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความสำนึกและความตระหนักในการเป็นนักศึกษาที่ดี และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษา

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=338